Phân biệt từ ngữ: “Khoa trương” và “phô trương”

Để phân biệt, chỉ cần nhớ: “khoa trương” là khoe điều tốt quá sự thật còn “phô trương” là khoe điều tốt đúng sự thật, cả hai đều mang ý nghĩa phê phán.

Theo HTV7