Đau gì “đứt ruột đứt gan”?

Từ đâu mà dân gian lại có sự liên tưởng như vậy nhỉ? Bởi nếu nói đến sự đau đớn thì có thể có nhiều bộ phận thân thể đem ra ví von chứ đâu cứ chỉ là ruột gan.

Xem thêm »

Người thợ đắp rồng tài hoa

Khi bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, những nghệ nhân dân gian trở thành “vốn quý”. Ông Nguyễn Văn Tuấn là một trong những vốn quý ấy.

Xem thêm »