Phân biệt từ ngữ: Khỉ mốc, khỉ khô, khỉ đột, khỉ gió…

Khẩu ngữ về khỉ của người Việt có rất nhiều: Khỉ mốc, khỉ khô, khỉ gió… thường được dùng trong phát ngôn mắng chửi, nhưng đa phần là mắng yêu hoặc phủ định.

Theo HTV7
Nguồn Youtube