Thứ bảy, 01/12/2018 15:23

Làm lành nhé...bà vợ

Một đêm nằm mộng thấy mình bay/ Chân không chạm đất đầu chạm mây/ Ngoảnh đầu thấy vợ còn đang ngủ/ Cố gọi nhưng bà đâu có hay.Một đêm nằm mộng thấy mình bay

Chân không chạm đất đầu chạm mây

Ngoảnh đầu thấy vợ còn đang ngủ

Cố gọi nhưng bà đâu có hay

Hôm qua mình nói hãy hoà thuận

Cả đời tranh cãi, mệt gian truân

Bà đúng tôi sai đâu nghĩa lý

Giận dỗi làm nhau cách mấy phần

Chúng ta đâu còn trẻ dại nữa

Con cháu đề huề khác hẳn xưa

Cũng chẳng còn mơ và bay bổng

Ham muốn cuồng say hoá "vừa vừa"

Tôi thấy mình bay tận muôn ngả

Như là thêm cánh - chẳng điêu ngoa

Vũ trụ hồng hoang đẹp như thế

Nhưng rồi cũng không bằng...vợ già 

Khi tôi tỉnh dậy tôi sẽ kể

Cho bà nghe hết giấc chiêm bao

Dù cho có bị bà cười nhạo

Tôi nhường bà hết. Nào có sao!

Nào ai đã biết chết là chi

Chết rồi thì còn kể cái gì

Sống trăm năm cũng chỉ là một thoáng

Nhắm mắt lìa đời nghe khóc than

Tôi nhận ra đến cuối đời

Cũng chỉ có bà ở bên tôi

Thôi thì đợi khi tỉnh dậy tôi sẽ nói

Kiếp sau tôi vẫn tìm bà thôi.

Theo Tạp chí trung niên

1  2  3  4  5  
Trong khi nhiều dự án nhà nước hàng trăm tỷ nhưng không thu hút khách du lịch, thì gần đây, các nghệ sĩ như Hoài Linh, Quyền Linh đầu tư các công trình mang đậm nét văn hóa truyền thống.

Góc ảnh

Ngắm lại chén dĩa xưa

Ngắm lại chén dĩa xưa

Bạn đọc Ongbachau chia sẻ hình ảnh những chiếc chén dĩa xưa mà nhà nội mình còn giữ, gợi nhớ nhiều kỷ niệm xưa cũ.