Phân biệt từ ngữ: Dĩ nhiên, đương nhiên, tất nhiên

“Dĩ nhiên”, “đương nhiên”, “tất nhiên” đều có nghĩa: chắc chắn như vậy, hẳn như vậy, nhất định là như vậy… Tuy nhiên mỗi từ vẫn có nét nghĩa khác nhau.

Theo HTV7
Nguồn Youtube