Làm thế nào để sửa lại thông tin trong chứng minh thư

Điều 5 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ có quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch thì Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân.

Hỏi: Chứng minh thư của tôi bị sai năm sinh so với hồ sơ đi học và giấy khai sinh nên rất khó khăn trong viêc làm hồ sơ xin việc. Tôi muốn sửa lại năm sinh trên chứng minh thư có được không và chi phí là bao nhiêu?

Trần Minh

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính
phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ
sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân
tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy Khai sinh của người đó.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ
(đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 170/2007/NĐ-CP) thì những trường hợp sau đây phải làm
thủ tục đổi Chứng minh nhân dân:

a) Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng;

b) Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được;

c) Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

d) Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương;

e) Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân, theo quy định tại tiết c
điểm 2 mục II Thông tư số 04/1999/TT-BCA ngày 29/04/1999 của Bộ Công an thì công dân có nghĩa vụ
phải đến cơ quan công an làm thủ tục đổi, cấp lại chứng minh nhân dân, cụ thể như sau:

– Đơn trình bày rõ lý do đổi, cấp lại chứng minh nhân dân có xác nhận của công an
xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Lưu ý có ảnh và đóng dấu giáp lai.

– Xuất trình hộ khẩu thường trú (sổ hộ khẩu gia đình).

– Chụp ảnh.

– Kê khai cấp chứng minh thư theo mẫu.

– In vân tay theo quy định.

– Nếu thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh khác với Giấy khai sinh
thì phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi đó.

– Nộp lệ phí theo quy định.

Trường hợp ngày, tháng, năm sinh trên sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của bạn
khác với ngày, tháng, năm sinh ghi trong Giấy khai sinh thì bạn cần phải xuất trình Giấy khai sinh
để đính chính lại ngày, tháng, năm sinh trong sổ hộ khẩu. Sau khi đính chính xong bạn mới tiếp tục
đính chính ngày, tháng, năm sinh trên chứng minh nhân dân cho phù hợp với Giấy khai sinh.

Như vậy với quy định nêu trên thì bạn có quyền yêu cầu cơ quan công an có thẩm
quyền cấp đổi chứng minh nhân dân và đính chính lại ngày, tháng, năm sinh cho đúng với ngày, tháng,
năm sinh ghi trên Giấy khai sinh của bạn.

Theo Luật sư Đỗ Trọng Linh
Công ty Luật Bảo An, Hà Nội.
VnExpress