Bảng giá bánh trung thu Đồng Khánh 2015?

Tôi muốn mua hộp bánh của Đồng Khánh để tặng ông bà thông gia nhân dịp Trung thu, Ongbachau có thể cho tôi biết giá cả năm nay như thế nào không? Xin cảm ơn Ongbachau! (Trần Hùng, 62 tuổi).

Chào
bác,

Theo khảo sát của
Ongbachau.vn, một số loại bánh trung thu Đồng Khánh năm nay tăng nhẹ so với năm
2014, một số loại vẫn giữ nguyên giá. Ví dụ, bánh nướng hạt sen 1 trứng năm
ngoái có giá 47.000 đồng thì năm nay vẫn giữ nguyên như vậy, loại b
ào ngư vi cá yến sào gà
quay 4 trứng năm ngoái 409.000 đồng, năm nay tăng lên 424.000 đồng, hoặc loại đại
phát vinh hoa (8 bánh và 2 rượu Napa Valley/USA) năm ngoái là 2.400.000 đồng, năm
nay là 2.509.000 đồng.

Mời bác tham khảo bảng
giá bánh trung thu Đồng Khánh 2015:

Tên bánh

Trọng lượng

Đơn giá

Bánh nướng 1
trứng 150g

Hạt
sen 1 trứng

150g

47.000

Hạt
sen trà xanh1 trứng

150g

49.000

Đậu
xanh1 trứng

150g

46.000

Đậu xanh lá dứa 1
trứng

150g

47.000

Khoai môn hạnh đào 1
trứng

150g

47.000

Sữa dừa hạt dưa 1
trứng

150g

46.000

Cà phê 1 trứng

150g

47.000

Đậu đỏ 1 trứng

150g

47.000

Dừa sầu riêng 1 trứng

150g

47.000

Ngũ nhân 1 trứng

150g

52.000

Thập cẩm lạp xưởng 1
trứng

150g

55.000

Jambon bát bửu 1 trứng

150g

59.000

Thập cẩm gà quay
jambon 1 trứng

150g

62.000

Vi cá gà quay 1

150g

71.000

Bánh nướng 2
trứng 210g

Hạt sen 2 trứng

210g

75.000

Hạt sen trà xanh 2
trứng

210g

77.000

Đậu xanh 2 trứng

210g

72.000

Đậu xanh sầu riêng 2
trứng

210g

73.000

Đậu xanh lá dứa 2
trứng

210g

73.000

Sữa dừa hạt dưa 2
trứng

210g

72.000

Dừa sầu riêng

210g

73.000

Khoai môn hạnh đào

210g

73.000

Cà phê

210g

73.000

Đậu đỏ

210g

73.000

Ngũ nhân

210g

81.000

Thập cẩm lạp xưởng

210g

88.000

Jambon bát bửu

210g

92.000

Thập cẩm gà quay
jambon

210g

101.000

Vi cá gà quay

210g

120.000

Vi cá hải sản

210g

123.000

Bánh nướng 2
trứng 250g

Thập cẩm jambon gà
quay

250g

109.000

Vi cá yến sào hải sản

250g

142.000

Hạt sen trà xanh

250g

81.000

Đậu xanh lá dứa

250g

80.000

Bánh nướng 4
trứng 800g

Bát trân thập cẩm lạp
xưởng

800g

282.000

Jambon bát bửu

800g

326.000

Xá xíu gà quay

800g

331.000

Bào ngư vi cá yến sào
gà quay

800g

424.000

Bánh đặc biệt

Đại phát vinh hoa (8
bánh x 120g + 2 rượu Napa Valley/USA)

8x120g

2.509.000

Phú quý cát tường (4
bánh x 210g +1 rươu vang Califonia Black)

4x210g

1,047.000

Bát tiên thượng nguyệt
(8 bánh 100gr)

8x100g

450.000

Mini 8 bánh

8x100g

360.000

Cô tiên 1: Thập cẩm
gày quay xá xíu 4 trứng 800g (tặng hộp trà) + 2 bánh x 120g

800g+120g

525.000

Cô tiên 2: Jambon bát
bửu tôm càng 4 trứng 800g (tặng hộp trà) + 2 bánh x 120g

800g+120g

545.000

Cô tiên 3: Hải sâm sò
điệp xá xíu gà quay 4 trứng 800g (tặng hộp trà) + 2 bánh x 120g

800g+120g

575.000

Cô tiên 4: Vi cá bào
ngư tôm càng yến xào 4 trứng 800g (tặng hộp trà) + 2 bánh x 120g

800g+120g

610.000

Bánh heo, bánh

Heo con

50g

12.000

Heo con

100g

21.000

Heo đàn 1 (1 mẹ 2 con)

200g

65.000

Heo đàn 2 (1 mẹ 8 con)

1 kg

154.000

Cá con

100g

21.000

Cá đàn (1 mẹ 2 con)

200g

65.000

Bánh dẻo không
trứng 200g

Bánh dẻo đậu xanh lá
dứa

200g

39.000

Bánh dẻo trà xanh

200g

39.000

Bánh dẻo đậu xanh

200g

38.000

Bánh dẻo thập cẩm

200g

40.000

Bánh dẻo sữa dừa

200g

38.000

Bánh dẻo sen nhuyễn

200g

39.000

Bánh dẻo khoai môn

200g

39.000

Bánh dẻo 1 trứng
250g

Bánh dẻo đậu xanh lá
dứa

250g

60.000

Bánh dẻo trà xanh

250g

61.000

Bánh dẻo đậu xanh

250g

58.000

Bánh dẻo thập cẩm
jambon

250g

64.000

Bánh dẻo sữa dừa hạt
dưa

250g

58.000

Bánh dẻo sen nguyễn

250g

60.000

Bánh dẻo khoai môn

250g

59.000

Bánh chay

Bánh chay hạt sen

150g

42.000

Bánh chay đậu xanh

150g

42.000

Bánh chay đậu đỏ

150g

42.000

Bánh chay hạt sen trà
xanh

150g

42.000

Bánh chay thập cẩm

150g

42.000

Bánh chay khoai môn

150g

42.000

Bánh chay sữa dừa hạt
dưa

150g

42.000

Bánh thiếu nhi
+ bánh không trứng

Đậu xanh không hộp

120g

32.000

Đậu xanh

150g

42.000

Thập cẩm jambon xá xíu

150g

49.000

 

Chúc bác và gia đình luôn vui!

Ongbachau.vn
(Tổng hợp)