Truyện Kiều và những điều hay nhất

Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820) đã được đông đảo công chúng trong và ngoài nước đón nhận.

Hàng trăm năm qua,
Truyện Kiều đã tạo nên những giá trị, loại hình nghệ thuật trong đời sống văn hóa, tinh thần của
người dân Việt Nam.

Truyện Kiều là thi phẩm duy nhất chắp nhặt
những câu thơ thành nhiều bài thơ mới”
, gọi là hiện tượng Tập Kiều, đã thu hút thi sĩ văn nhân
nhiều thế hệ tham gia từ thời vua Tự Đức (1847) đến Phan Mạnh Danh, Tản Đà, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn
Bính, Hoàng Trung Thông… với hàng trăm thi phẩm đủ loại từ lục bát, ngũ ngôn, tứ tự, thất ngôn, đến
văn tế, hoặc Tập Kiều để dịch Hán thi…

Như vậy, Truyện Kiều đã chuyển vào đời sống văn hóa một hình thái
hoạt động văn chương mới (chưa có trước đó) và tồn tại qua hàng thế kỷ. Đó là hiện tượng cần ghi
nhận đậm nét không chỉ trong lịch sử văn học nước ta, và cả trên văn đàn thế giới. Cơ sở để minh
chứng điều này là quyển Tập Kiều – một thú chơi tao nhã (1994) đã được tái bản tới 5 lần
và về sau với nhan đề Thú chơi Tập Kiều.

Tranh lụa về Truyện Kiều

Truyện Kiều là thi phẩm dài có nhiều bản dịch nhất ra cùng
một ngoại ngữ”. Có tới 10 bản dịch khác nhau ra tiếng Pháp thành thơ tự do, thể Alexandrins
(thơ 12 chân) hoặc văn xuôi, từ Abel des Michels (2 tập) in tại Paris 1884 – 1885 đến bản Thu Giang
(Paris 1915), René Crayssac và Léon Masse (Hà Nội 1926), hoặc bản của Nguyễn Văn Vĩnh thực hiện
trong 28 năm (Hà Nội 1942) và của Nguyễn Khắc Viện, Xuân Phúc – Xuân Việt, Lê Cao Phan, Lưu
Hoài…

Truyện Kiều là thi phẩm có nhiều người viết về phần tiếp theo
nhất”, đặc điểm là tất cả đều viết bằng thơ, trong đó xưa nhất có Đào Hoa Mộng ký của
Mộng Liên Đình với khoảng 3.000 câu lục bát, Đào Hoa Mộng ký diễn ca của Hà Đạm Hiên với
1.190 câu lục bát (Hà Nội 1917), Đoạn trường vô thanh của Phạm Thiên Thư với 3.296 câu
(Sài Gòn 1972)…. Để minh chứng xin xem quyển Lục bát hậu Truyện Kiều, giới thiệu khá kỹ cả
7 quyển Hậu Kiều này.

Truyện Kiều là thi phẩm duy nhất mà người ta có thể đọc ngược
từ cuối lên đến đầu” để câu chuyện về nàng Kiều (đúng như nội dung trong tác phẩm của Nguyễn
Du) diễn ra theo chiều của thời gian ngược lại như ta được xem một cuốn phim “tua” ngược chiều.

Nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế đã làm một việc khá kỳ công là gỡ ra
và sắp xếp lại toàn bộ các câu thơ trong truyện mà “Tập Kiều” với cả 3.254 câu Kiều để có cuốn
Truyện Kiều đọc ngượcTruyện Kiều như được đọc ngược từ cuối lên đến đầu sao cho câu
thơ lục bát của Nguyễn Du vẫn hợp vần mà người đọc vẫn thấy thú vị.

“Truyện Kiều là thi phẩm duy nhất tạo ra quanh nó cả
một loạt những loại hình văn hóa” – gọi là Văn hóa Kiều, với các hình thức thật phong
phú như: bình Kiều, vịnh Kiều, bói Kiều, tập Kiều, đố Kiều, câu đối Kiều, hát nói tập Kiều, phú –
văn tế Kiều, án Kim Vân Kiều, giai thoại quanh Truyện Kiều

Từ năm 2005 đến nay, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam đã xác lập
nhiều kỷ lục Việt Nam liên quan đến Truyện Kiều. Đó là các kỷ lục: Tác giả có nhiều sách viết
về Truyện Kiều nhất, Người sở hữu cuốn sách dài nhất – “Kim Vân Kiều”, Vở cải
lương đầu tiên có giá trị đầu tư cao nhất, Người vẽ tranh lụa về Truyện Kiều đầy đủ và nhiều tranh
nhất…

Chúng tôi xin trích giới thiệu đến độc giả một
số tranh lụa về Truyện Kiều:

Con nước mênh mông

Cung đàn bạc mệnh

Đáng giá nghìn vàng

Theo Nguyễn Hiển
Petrotimes