Phân biệt từ ngữ: “Thượng vàng hạ cám”

Cám trong “thượng vàng hạ cám” có phải là cám gạo? Hãy cùng nghe Tiến sĩ Trần Lê Hoa Tranh giải thích.

Theo HTV7