Phân biệt từ ngữ: Thành ngữ, tục ngữ

Nhiều người lầm tưởng thành ngữ và tục ngữ là một. PGS.TS Trần Lê Hoa Tranh sẽ giúp chúng ta phân biệt hai khái niệm này.

Theo HTV7