Phân biệt từ ngữ: Tài liệu, tư liệu, ngữ liệu

Phim tư liệu và phim tài liệu giống nhau hay khác? Vậy làm thế nào điể phân biệt các từ “tài liệu”, “tư liệu”, “ngữ liệu”?

Theo HTV7