Phân biệt từ ngữ: “Mục đích” và “mục tiêu”

Hai từ “mục đích” và “mục tiêu” rất dễ bị nhầm với nhau, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Trung sẽ giúp chúng ta phân biệt và hướng dẫn cách dùng đúng 2 từ này.

Theo HTV7