Phân biệt từ ngữ: “Mạnh thường quân” nghĩa là gì?

“Mạnh thường quân”, “nhà tài trợ” và “nhà hảo tâm” có phải là một hay không?

Theo HTV7