Chủ nhật, 22/04/2018 08:46

'Hồn vía lên mây' với ảnh 'chế' về việc nhàn lương cao

Có những công việc nghe là 'hồn vía lên mây' với mức lương nghe muốn 'xỉu'. Đời đúng không như là mơ.
Hồn vía lên mây với ảnh chế về việc nhàn lương cao - Ảnh 1.

Hồn vía lên mây với ảnh chế về việc nhàn lương cao - Ảnh 2.

Hồn vía lên mây với ảnh chế về việc nhàn lương cao - Ảnh 3.

Hồn vía lên mây với ảnh chế về việc nhàn lương cao - Ảnh 4.

Hồn vía lên mây với ảnh chế về việc nhàn lương cao - Ảnh 5.
Hồn vía lên mây với ảnh chế về việc nhàn lương cao - Ảnh 6.

Hồn vía lên mây với ảnh chế về việc nhàn lương cao - Ảnh 7.

Theo Tuổi trẻ

1  2  3  4  5  
Ngoài miệng giả bộ nói cười/ Mà lòng thâm độc là người xấu xa/ Còn người ăn nói thật thà/ Lời hay ý tốt mới là thẳng ngay.

Góc ảnh

Bình yên làng chài ở Quỳnh Lập

Bình yên làng chài ở Quỳnh Lập

Cuộc sống của số ít ngư dân tại đây phụ thuộc vào những chuyến đánh bắt gần bờ, trên những con thuyền nhỏ nương mình theo thời tiết.