Thứ ba, 27/08/2019 15:03

Đánh kẻ chạy đi! Không ai đánh kẻ chạy chọt

"Tiền không thể mua tất cả nhưng có thể dùng rất nhiều tiền để mua".

Từ Khóa

1  2  3  4  5  

Góc ảnh

Chiêm ngưỡng những ngôi già-lam bồng bềnh trên biển mây

Chiêm ngưỡng những ngôi già-lam bồng bềnh trên biển mây

Núi Phạm Tịnh là một phần của dãy núi Vũ Lăng nằm ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc. Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2018.