Thứ bảy, 31/08/2019 10:58

Dấu hiệu chất độc

Các biểu tượng nguy hiểm tạo thành một phần của Hệ thống phân loại và ghi nhãn hoá chất trên toàn cầu (GHS). Mọi người cần tự trang bị kiến thức cho mình.
Các biểu tượng nguy hiểm tạo thành một phần của Hệ thống phân loại và ghi nhãn hoá chất trên toàn cầu (GHS): ghi nhãn thùng chứa và cảnh báo nguy cơ nơi làm việc. Một loại để sử dụng trong quá trình vận chuyển hàng nguy hiểm. Hoặc là một trong những lựa chọn khác, tùy thuộc vào đối tượng mục tiêu. Nhưng cả hai không được sử dụng cùng nhau.


Trung Tâm Phòng Chống Độc Bệnh Viện Bạch Mai

Từ Khóa

1  2  3  4  5  

Góc ảnh

Chiêm ngưỡng những ngôi già-lam bồng bềnh trên biển mây

Chiêm ngưỡng những ngôi già-lam bồng bềnh trên biển mây

Núi Phạm Tịnh là một phần của dãy núi Vũ Lăng nằm ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc. Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2018.