Thứ hai, 12/01/2015 08:32

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng về chú Lăng Nghiêm

Chú Lăng Nghiêm là Chú quan trọng nhất, hơn hết thảy trong các Chú. Bao gồm hết thảy thể chất và diệu dụng của Phật Pháp.

Chú này chia làm năm bộ : Kim Cang bộ, Bảo Sinh bộ, Liên Hoa bộ, Phật bộ và Nghiệp bộ. Năm bộ Kinh này thuộc về năm phương :

1. Kim Cang bộ: Thuộc về phương Ðông, Ðức Phật A Súc là chủ.

2. Bảo Sinh bộ: Thuộc về phương Nam, Phật Bảo Sinh là chủ.

3. Phật bộ: Thuộc về chính giữa, Phật Thích Ca Mâu Ni là chủ.

4. Liên Hoa bộ: Thuộc về phương Tây, Phật A Di Ðà là chủ.

5. Nghiệp bộ: Thuộc về phương Bắc, Phật Thành Tựu là chủ.

Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh quý báu vô cùng, vì trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy hết sức rành rõ đường lối tu hành, nào là Giáo, Lý, Hạnh và Quả đều rõ ràng.

Hòa thượng Tuyên Hòa, pháp danh là An Từ, tự Độ Luân; 26 tháng 4, 1918 - 7 tháng 6, 1995) là một tu sĩ Phật giáo gốc Trung Quốc, người kế thừa đời thứ 9 của Quy Ngưỡng tôngHòa thượng Tuyên Hóa, pháp danh An Từ, tự Độ Luân (26/4/ 1918 - 7/ 6/1995) là một tu sĩ Phật giáo gốc Trung Quốc, người kế thừa đời thứ 9 củaQuy Ngưỡng tông

Chính vì thế, công dụng của Thần Chú Lăng Nghiêm, theo Triết Lý Đạo Phật hay Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm trong Phật Học Phổ Thông Khoá VI và VII của Hoà Thượng Thích Thiện Hoa, trang 255 và 266 đức Phật nói: "Nếu người nào nghiệp chướng nặng nề không thể trừ được, ông (chỉ ông A Nan) nên dạy họ chí tâm trì chú Lăng Nghiêm này thì các nghiệp chướng đều tiêu diệt".

Và đức Phật nói tiếp: "Sau khi ta diệt độ, các chúng sanh đời sau, nếu có người trì tụng chú này thì các tai nạn: thủy tai, hoả hoạn, thuốc độc, độc trùng, ác thú, yêu tinh, quỷ quái... đều chẳng hại được".

Chúng ta muốn đạt thành những ý nguyện cho cuộc sống được an lạc và thành quả trên con đường giác ngộ giải thoát thì phải chuyên cần hành trì thâm nhập Chú Lăng Nghiêm này để nhờ thần lực chuyển hoá hộ.

Điều đó chính đức Phật đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm: "Ma Đăng Già là kẻ dâm nữ, không có tâm tu hành còn được thành quả Thánh, huống chi các ông là bậc Thanh văn, có chí cầu đạo vô thượng, lại trì tụng chú này, thì quyết định thành Phật rất dễ, cũng như than gió tung bụi, chẳng có khó gì".

Mời quý độc giả nghe lời giảng về chú Lăng Nghiêm từ Hòa thượng Tuyên Hóa:

Theo Vô Thường (trích từ Kinh điển Phật giáo)
Gia đình Việt Nam

1  2  3  4  5  
Người lạ hỏi: ”Chị (anh) bốn mươi?”/ Tôi không đáp lại chỉ cười làm duyên/ Cười lộ má lúm đồng tiền/ Hàm răng trắng mịn đảo điên lắm chàng (nàng) .

Góc ảnh

30 năm 'thay da đổi thịt' của Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

30 năm 'thay da đổi thịt' của Hà Nội qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

William E Crawford - nhiếp ảnh gia người Mỹ đã ghi lại những đổi thay của Hà Nội suốt 30 năm kể từ thời kỳ đổi mới trong cuốn sách ảnh "Hanoi Streets 1985-2015" của ông.